Obchodní podmínky

Cenové nabídky

Veškeré cenové nabídky jsou nezávazné. Platnost cenové nabídky je 30 dní od data vystavení.


Dodací termín

Dodací termíny budou dodrženy dle nejlepšího vědomí, v závislosti na okolních faktorech. Termín dodání se stává závazným, pokud jsou námi dané podmínky potvrzeny. Nároky na odškodnění z důvodu zpoždění dodávky jsou vyloučené. Nárok na odškodnění vzniká pouze v případě naší hrubé nedbalosti, nebo velkému zpoždění dodávky. Zboží zůstává majetkem firmy ASKMT, až do uhrazení plné ceny faktury.


Ceny

Cena dopravy je účtována v době dodávky. Ceny jsou kalkulovány z místa výroby včetně balení.

Cena balení je stanovena pevnou částkou:

  • Zboží v hodnotě do 100,00 EUR účtujeme 5,00 EUR
  • Zboží v hodnotě od 100,00 EUR do 500,00 EUR účtujeme 7,50 EUR
  • Zboží v hodnotě od 500,00 EUR účtujeme 10,00 EUR

Výpočet ceny profilů

Výchozí jednotkou pro kalkulaci ceny profilu je cena za 100 mm délky. Při výpočtu ceny za kus profilu, je délka přířezu vždy zaokrouhlována nahoru, na celé číslo násobku 100 mm. K ceně profilu za kus je vždy připočtena cena řezu a případně další ceny za vrtání, frézování, závity, atd. Jsou-li násobky rozměrů přířezů (délka) jednoho typu profilu menší než 900 mm, bude zákazníkovi účtováno 20% navýšení ceny za kus tohoto profilu. Toto položka navýšení ceny, je volitelná, to znamená, že může být účtováno, ale také nemusí. Záleží na vzájemné dohodě mezi dodavatelem a odběratelem. Příkladem, kdy navýšení nemusí být účtováno, je například situace, kdy odběratel potřebuje pouze zkušební kus a předpokládá-li v budoucnu další odběr tohoto typu profilu. Konečné rozhodnutí, bude-li navýšení účtováno, nebo ne, je ale vždy na úsudku dodavatele.

Příklady výpočtu pro Profil 10 100x200L - číslo dílu 450100091, bez dalšího obrábění (vrtání, závity, frézování, atd.):

a) Přířez 1 ks profilu délky 1 000 mm

1(Ks) x 10 x cena za 100 mm (464,60 CZK) = 4 646,00 CZK

1(Ks) x cena za řez (224,00 CZK) = 224,00 CZK

Cenové dorovnání - Je-li množství (délka) profilu < 900 mm = 20% navýšení Ceny/Kus = 0,00 CZK

Celková cena jednoho kusu profilu se tedy rovná součtu všech výše uvedených částek = 4 870,00 CZK za kus.

b) Přířez 2 ks profilu délky 355 mm

2(Ks) x 4 x cena za 100 mm (464,60 CZK) = 3 716,80 CZK

2(Ks) x cena za řez (224,00 CZK) = 448,00 CZK

Cenové dorovnání - Je-li množství (délka) profilu < 900 mm = 20% navýšení Ceny/Kus = 743,36 CZK

Celková cena jednoho kusu profilu se tedy rovná součtu všech výše uvedených částek = 4 908,16 CZK za kus.


Platba

Datum splatnosti vystavených daňových dokladů je 14 dní od data zdanitelného plnění, pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak. Při překročení splatnosti vystavených daňových dokladů, jsme Vám oprávněni účtovat 0,05% za každý den prodlení. Platební lhůta je součástí našeho propočtu, abychom byli schopni vytvořit co nejatraktivnější ceny.


Realizace

Vyhrazujeme si možnost technických změn v průběhu výroby. Záruka na komponenty ASKMT poskytuje záruku na dodané produkty dle obchodního zákoníku, pokud není v cenové nabídce uvedeno jinak.


Vrácení zakázky

Vrácení zakázky je možné pouze na základě společné dohody.

Nabídka přímo na míru

Nenašli jste co jste hledali?

poptávkový formulář
Telefon+420 476 700 494 Emailinfo@askmt.com

Přihlášení

smazat
Zapomenuté heslo

Poptávkový formulář

smazat

Nenašli jste to, co jste hledali? Vyplňte poptávku a my vám zašleme nezávaznou nabídku.

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.